Waterzuiveringsstations
Algemeen

De waterzuiveringsinsallaties verwerken al het huishoudelijk afvalwater, uitgezonderd regen-en drainagewater.
Nieuwbouwwoningen of verbouwingen in landelijke gebieden die niet op een collectieve
waterzuiveringsinstallatie aansluiten, moeten voorzien zijn van een individuele
waterzuiveringsinstallatie, conform de lozingseisen volgens VLAREM II art. 4,2,7,1,
de Europese richtlijnen (CEE 91/271 en /15/CE) en die van het Waalse gewest (07/11/2002 en 22/05/2003).
waterzuiveringproduitleg1 waterzuiveringproduitleg2

Onze waterzuiveringsinstallaties zijn opgebouwd uit drie compartimenten:

Werking

1. Het voorbezinkingsvak (1)
De capaciteit van het voorbezinkingsvak wordt berekend op basis van het aantal inwonersequivalenten (IE).
Dit vak vervult ook de functie van vetafscheider en gistingsvak.
Ontvetten is noodzakelijk bij elke waterzuiveringsbehandeling.

2. De reactor (2)
Na de voorbezinking stroomt het water gravitair doorheen het vak of de vakken van de brioreactor met
ondergedompeld vastbed. Een aëroob ecosysteem zorgt, in samenwerking met de aanwezige zuurstof,
voor de mineralisatie van de organische vuilvracht.
Beluchters zorgen voor de versrpeiding van de nodige zuurstof in het vak of de vakken.
De luchtaanvoer heeft een dubbele functie: enerzijds voorziet hij de biomassa van zuurstof en anderzijds zorgt hij voor een homogene
vermenigvuldiging van het vervuilde water in het reactorvak. Een permanente zuurstoftoevoer is een vereiste voor een correcte werking van elk aëroob procédé. Typisch aan dit procédé is de geringe slibvorming.

3. Het nabezinkingsvak (3)
Het afgezette slib wordt met het gezuiverde afvalwater meegevoerd en bezinkt in het statische bezinkingsvak.
Dankzij de geringe slibproductie en het feit dat de biomassa in het bacteriënbed wordt vastgehouden,
is een recirculatie van het slib niet nodig.

Neem contact op voor meer info over dit product
waterzuiveringproduitleg3
 
Industriepark Zuid - Wakkensesteenweg 33 - 8700 Tielt
Tel.: 051/40.05.60 - Fax: 051/40.54.56 - E-mail: info@verhulstbeton.be

Design & development by e2e nv | login